11921192
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรรมการสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลพื้นฐาน
Upd. 260954
: : ข้อมูลพื้นฐาน : :

 ประวัติโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บริหาร
กรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน

: : กลุ่มสาระการเรียนรู้ : :
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ภาษาไทย
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศิลปศึกษา
: : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : :
อบจ.สระแก้ว
อปท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัด ศธ.
สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
สนง.สภาการศึกษา
สนง การอุดมศึกษา.
สนง.การอาชีวศึกษา
สพฐ.
สนง.ก.ค.ศ.
คุรุสภา
สนง.สกสค.
สนง.กศน.
สนง.การศึกษาเอกชน
สมศ.
สนง.ทดสอบทางการศึกษา
กองทุนกู้ยืมการศึกษา
: : : :
 
เข้าชม $pgcount ครั้ง
"; ?>
 
: :ข่าวประชาสัมพันธ์: :
 

โรงเรียนเขาฉกรรจ์ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนของนักเรียนในการประกวดจรวดขวดน้ำ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทแม่นยำระดับชั้นมัธยมศึกษาจัดการแข่งขันโดย อพวช.

โรงเรียนเขาฉกรรจ์จะจัดกิจกรรมScience Camp ปี 5 ระหว่างวันที่ 18- 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ หาดนางรำ เกาะขาม สัตหีบ ชลบุรี

โรงเรียนเขาฉกรรจ์จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 18- 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ค่ายลูกเสือนิยมไพร อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนเขาฉกรรจ์จะจัดกิจกรรมค่ายฟิสิกส์สัญจร ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 จัดโดย โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
   อัตลักษณ์ของโรงเรียน "กีฬาเด่น กิจกรรมดี มีคุณธรรม เลิศล้ำความสามารถ " เอกลักษณ์ของโรงเรียน "ไหว้สวย"
 
** กิจกรรมประจำเดือน **
ประมวลภาพการวันพ่อประจำปี 2557 I ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม คลิกที่นี่
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2557 I ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม คลิกที่นี่
ประมวลภาพการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ที่โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมของเเราได้คว้ารางวัลชนะเลิศได้ คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดร้องเพลงโครงการคืนความสุขให้ประเทสไทย วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่
   
 

คลิกดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง

** ข่าวการศึกษา **

 

 

: : เว็บไซต์ทางการศึกษา: :
: : สาระน่ารู้สำหรับครู :

   หลักสูตรแกนกลาง 2551
 หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
 หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
 หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
 หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
 หลักสูตรใหม่ศิลปะ
 หลักสูตรใหม่สุขศึกษา
 หลักสูตรใหม่การงานฯ
 หลุกสูตรใหม่ภาษาต่างประเทศ

: : รวมลิ้งค์ : :


                       

 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000  โทร 0-3751-1330