11921192
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรรมการสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลพื้นฐาน
Upd. 260954
: : ข้อมูลพื้นฐาน : :

 ประวัติโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บริหาร
กรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน

: : กลุ่มสาระการเรียนรู้ : :
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ภาษาไทย
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศิลปศึกษา
: : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : :
อบจ.สระแก้ว
อปท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัด ศธ.
สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
สนง.สภาการศึกษา
สนง การอุดมศึกษา.
สนง.การอาชีวศึกษา
สพฐ.
สนง.ก.ค.ศ.
คุรุสภา
สนง.สกสค.
สนง.กศน.
สนง.การศึกษาเอกชน
สมศ.
สนง.ทดสอบทางการศึกษา
กองทุนกู้ยืมการศึกษา
: : : :
 
เข้าชม $pgcount ครั้ง
"; ?>
 
: :ข่าวประชาสัมพันธ์: :
 

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ อบจ.สระแก้ว ะหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558.

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 14พฤษภาคม 2558

โรงเรียนเข่าฉกรรจ์วิทยาคม ได้จัดการเข้าค่าย คุณธรรม จริยธรรม และรเบียบวินัย ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี
   อัตลักษณ์ของโรงเรียน "กีฬาเด่น กิจกรรมดี มีคุณธรรม เลิศล้ำความสามารถ " เอกลักษณ์ของโรงเรียน "ไหว้สวย"
 
** กิจกรรมประจำเดือน **
   
ประมวลภาพการวันพ่อประจำปี 2557 I ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม คลิกที่นี่
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2557 I ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม คลิกที่นี่
   
 

คลิกดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง

** ข่าวการศึกษา **

 

 

: : เว็บไซต์ทางการศึกษา: :
: : สาระน่ารู้สำหรับครู :

   หลักสูตรแกนกลาง 2551
 หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
 หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
 หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
 หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
 หลักสูตรใหม่ศิลปะ
 หลักสูตรใหม่สุขศึกษา
 หลักสูตรใหม่การงานฯ
 หลุกสูตรใหม่ภาษาต่างประเทศ

: : รวมลิ้งค์ : :
 
 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000  โทร 0-3751-1330