11921192
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรรมการสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลพื้นฐาน
Upd. 260954
: : ข้อมูลพื้นฐาน : :

 ประวัติโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บริหาร
กรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน

: : กลุ่มสาระการเรียนรู้ : :
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ภาษาไทย
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศิลปศึกษา
: : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : :
อบจ.สระแก้ว
อปท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัด ศธ.
สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
สนง.สภาการศึกษา
สนง การอุดมศึกษา.
สนง.การอาชีวศึกษา
สพฐ.
สนง.ก.ค.ศ.
คุรุสภา
สนง.สกสค.
สนง.กศน.
สนง.การศึกษาเอกชน
สมศ.
สนง.ทดสอบทางการศึกษา
กองทุนกู้ยืมการศึกษา
: : : :
 
เข้าชม $pgcount ครั้ง
"; ?>
 
: :ข่าวประชาสัมพันธ์: :
 

รงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกำหนดจัดกิจกรรมวันแม่ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมจัดกิจกรรม "Mother's Day Exhibition and Speech Contest 2014" ในวันท ี่8 สิงหาคม 2557

โรงเรียนเขาฉกรรจ์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ไปสร้างชื่อเสียงในการประกวดโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2557 "การศึกษาเลิศล้ำ นำไทยสู่อาเซียน" ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557

   อัตลักษณ์ของโรงเรียน "กีฬาเด่น กิจกรรมดี มีคุณธรรม เลิศล้ำความสามารถ " เอกลักษณ์ของโรงเรียน "ไหว้สวย"
 
** กิจกรรมประจำเดือน **
ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดร้องเพลงโครงการคืนความสุขให้ประเทสไทย วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนจังหวัดสระแก้ว วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมคลิกที่นี่
ระมวลภาพกิจกรรมสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 คลิกที่นี่
ระมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 26 มิถุนายน 2557 คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2557ระหว่งวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม.คลิกที่นี้
ประมวลภาพกิจกรรม;วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557 คลิกที่นี่
   
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายระเบียบวินัยและคุณธรรมจริยธรรมปีการศึกษา 2557

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2557 ณ กองร้อย ต.ช.ด. ที่ 127 อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

คลิกที่นี่
   
 

คลิกดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง

** ข่าวการศึกษา **

 

 

: : เว็บไซต์ทางการศึกษา: :
: : สาระน่ารู้สำหรับครู :

   หลักสูตรแกนกลาง 2551
 หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
 หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
 หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
 หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
 หลักสูตรใหม่ศิลปะ
 หลักสูตรใหม่สุขศึกษา
 หลักสูตรใหม่การงานฯ
 หลุกสูตรใหม่ภาษาต่างประเทศ

: : รวมลิ้งค์ : :


                       

 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000  โทร 0-3751-1330