11921192
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรรมการสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลพื้นฐาน
Upd. 260954
     
     
: : ข้อมูลพื้นฐาน : :

 ประวัติโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บริหาร
กรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน

: : กลุ่มสาระการเรียนรู้ : :
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ภาษาไทย
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศิลปศึกษา
: : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : :
อบจ.สระแก้ว
อปท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัด ศธ.
สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
สนง.สภาการศึกษา
สนง การอุดมศึกษา.
สนง.การอาชีวศึกษา
สพฐ.
สนง.ก.ค.ศ.
คุรุสภา
สนง.สกสค.
สนง.กศน.
สนง.การศึกษาเอกชน
สมศ.
สนง.ทดสอบทางการศึกษา
กองทุนกู้ยืมการศึกษา
: : : :
 
เข้าชม $pgcount ครั้ง
"; ?>
 
 
คุณครูวิไลวรรณ นวลเลิศ ครูวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

 

 

 
: :ข่าวประชาสัมพันธ์: :
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จัดการสอบกลางภาคระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในวันที่ 20 และ 22 กรกฎาคม 2558 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 21 และ 23 กรกรฎาคม 2558

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จัดกิจกรรม หล่อเทียน เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา  โดยนายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีร่วมกับคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5รอบ 60พรรษา 
และพิธีเปิดการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด 
การจัดระเบียบสังคม และเดินรณรงค์ วันที่ 26 มิถุนายน 2558
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ
นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมขอแสดงความยินดี กับ
คุณครูวิไลวรรณ นวลเลิศ ครูวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมได้เป็นตัวแทนการแข่งขัน การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการแข่งขันรำวงมาตรฐาน ไปแข่งขันงานวิชาการขององค์กรส่วนท้องถิ่น ที่ ตำนานป่า ระยอง ในวันที่ 24 -25 มิถุนายน 2558
   อัตลักษณ์ของโรงเรียน "กีฬาเด่น กิจกรรมดี มีคุณธรรม เลิศล้ำความสามารถ " เอกลักษณ์ของโรงเรียน "ไหว้สวย"
 
** กิจกรรมประจำเดือน **
ประมวลภาพกิจกรรม หล่อเทียน เพื่อถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่16 กรกรฎาคม 2558 ณ ลานธรรมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมคลิกที่นี่
ประมวลภาพพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฎิญาณลูกเสือ-เนตรนาร วันที่1 กรกรฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมคลิกที่นี่
 

ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ตลาดเขาฉกรรจ์คลิกที่นี่

ประมวลภาพกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ตลาดเขาฉกรรจ์'ี่
ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2558 วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม คลิกที่นี่
ประมวลภาพวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 วันที่11 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมคลิกที่นี่
ประมวลภาพการจัดค่าย The English Camp 2015 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2558คลิกที่นี่
ประมวลภาพการการคัดกรองนักเรียนโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 9 มิถุยายน 2558คลิกที่นี่
ประมวลภาพการตรวจระเบียบวินัย ของนักเรียนม.ต้นและม.ปลาย ของนักเรียน โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมคลิกที่นี่
ประมวลภาพการกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 I ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม วันที่ 29 พฤษภาคม 2558คลิกที่นี่
ประมวลภาพการวันพ่อประจำปี 2557 I ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม คลิกที่นี่
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2557 I ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม คลิกที่นี่
   
 

คลิกดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง

** ข่าวการศึกษา **

 

 

: : เว็บไซต์ทางการศึกษา: :
 
: : สาระน่ารู้สำหรับครู :

   หลักสูตรแกนกลาง 2551
 หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
 หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
 หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
 หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
 หลักสูตรใหม่ศิลปะ
 หลักสูตรใหม่สุขศึกษา
 หลักสูตรใหม่การงานฯ
 หลุกสูตรใหม่ภาษาต่างประเทศ

: : รวมลิ้งค์ : :
 
 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000  โทร 0-3751-1330