11921192
ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรรมการสถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลพื้นฐาน
Upd. 260954
     
     
: : ข้อมูลพื้นฐาน : :

 ประวัติโรงเรียน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผู้บริหาร
กรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน

: : กลุ่มสาระการเรียนรู้ : :
 คณิตศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 ภาษาไทย
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
 ศิลปศึกษา
: : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : :
อบจ.สระแก้ว
อปท.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัด ศธ.
สำนักงานข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)
สนง.สภาการศึกษา
สนง การอุดมศึกษา.
สนง.การอาชีวศึกษา
สพฐ.
สนง.ก.ค.ศ.
คุรุสภา
สนง.สกสค.
สนง.กศน.
สนง.การศึกษาเอกชน
สมศ.
สนง.ทดสอบทางการศึกษา
กองทุนกู้ยืมการศึกษา
: : : :
 
เข้าชม $pgcount ครั้ง
"; ?>
 
 

คุณครูวิไลวรรณ นวลเลิศ ครูวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

 

 

 
: :ข่าวประชาสัมพันธ์: :
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.กฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ ที่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในนาม อพวช.
เข้าร่วมการแข่งขัน Guidelines of Water Rocket Event of The 22nd Asia Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-22) ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน14 ประเทศ จำนวนผู้แข่งขัน 58 คน ผลการแข่งขันโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่4 ประเภทแม่นยำ
ฝึกซ้อมโดย ครูปรานอม จันทร์เจริญ และครูกิตติกร เชื้อชะเอม
อำนวยการฝึกซ้อมโดย นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จัดกิจกรรมการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2558 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ณ ค่ายลูกเสือนิยมไพร อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2558
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ตามโครงการ Science Camp ปี 6 ณ แหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2558
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมขอแสดงความยินดีกับทีมจรวดขวดน้ำโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ การจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ APRSAF-22 WATER ROCKET EVENT เข้าร่วมแข่งขัน ณ สนาม Niti Mandala Field เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผอ.กฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ ควบคุมและฝึกซ้อมโดย ครูกิตติกร เชื้อชะเอม ครูปรานอม จันทร์เจริญ ขอแสดงความยินดี และร่วมเป็นกำลังใจในการแข่งขันรอบต่อไปค่ะ
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมขอแสดงความยินดี กับ คุณครูวิไลวรรณ นวลเลิศ ครูวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
ได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
   อัตลักษณ์ของโรงเรียน "กีฬาเด่น กิจกรรมดี มีคุณธรรม เลิศล้ำความสามารถ " เอกลักษณ์ของโรงเรียน "ไหว้สวย"
 
** กิจกรรมประจำเดือน **
ประมวลภาพกิจกรรมScience Camp ปี6 ะหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ะหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายนิยมไพร อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรมถตัวแทนประเทศไทยในนาม อพวช.
เข้าร่วมการแข่งขัน Guidelines of Water Rocket Event of The 22nd Asia Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-22) ณ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรมถวายราชสดุดี
เนื่องในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรมค่ายวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพทางเพศ
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเขฉกรรจ์วิทยาคม
คลิกที่นี่
ประมวลภาพกิจกรรมทีมจรวดขวดน้ำโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ การจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำนานาชาติ APRSAF-22 WATER ROCKET EVENT เข้าร่วมแข่งขัน ณ สนาม Niti Mandala Field เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
คลิกที่นี่
 

คลิกที่นี่

   
 

คลิกดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง

** ข่าวการศึกษา **

 

 

: : เว็บไซต์ทางการศึกษา: :
 
: : สาระน่ารู้สำหรับครู :

   หลักสูตรแกนกลาง 2551
 หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
 หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
 หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
 หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
 หลักสูตรใหม่ศิลปะ
 หลักสูตรใหม่สุขศึกษา
 หลักสูตรใหม่การงานฯ
 หลุกสูตรใหม่ภาษาต่างประเทศ

: : รวมลิ้งค์ : :
 
 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000  โทร 0-3751-1330